Kumfanyia Hajj Mama Aliyekuwa Haswali Kabisa

SWALI:
Je, inafaa mtoto wa kike kumfanyia Hajj na kumtolea sadaqah mama yake aliyefariki ambaye hakuwa akiswali katika uhai wake? Nini hukmu ya jambo hili ikiwa mtoto anataka kutimiza wajibu wake (wa kufawanyia wema wazazi) kama alivyopata mafunzo katika dini yetu ya Kiislam
JIBU:
Yeyote anayeacha Swalah makusudi kwa sababu hadhani kuwa ni fardhi kwake, atakuwa amekufuru kutokana na rai waliyokubaliana Maulamaa. Na yeyote anayeacha kuswali kwa sababu ya uvivu au kudharau, basi naye pia atakuwa amekufuru kutokana na wengi wa Maulamaa na rai mbili za Maulamaa. Hii ni kwa sababu Mtume (Swalla Allahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) amesema:
  (( إن العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )) أخرجه أصحاب السنن
((Mafungamano baina yetu na wao (Makafiri) ni Swalah, atakayeiacha amekufuru)) [Abu Dawwuud, At-Tirmidhy, An-Nasaaiy na Ibnu Maajah]
Juu ya hivyo, dalili nyingine kutoka katika Qur-aan na Sunnah zimethibiti hukmu hiyo. 
Kwa hiyo, haipasi kumfanyia Hajj au kumtolea sadaqah mtu mwingine aliyekufa ambae hakuwa akiswali, kama ilivyokuwa haifai kumfanyia Hajj au kutoa sadaqah kwa ajili ya Kafiri.
Na kwa Allaah (Subhaanahu wa Ta'ala)   ndio yako mafanikio yote na Rahma na Amani zimfikie Mtume (Swalla Allahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) na Swahaba zake.
Halmashauri ya kudumu ya Utafiti Wa Kiislaam Imejumuisha:
Kiongozi Mkuu: Shaykh 'Abdul 'Aziyz ibn 'Abdullaah  ibn Baaz
Msaidizi Kiongozi Mkuu: Shaykh ‘Abdur-Razzaaq 'Afiyfiy
Mjumbe: Shaykh 'Abdullaah Ibn Ghudayyaan
Mjumbe: Shaykh 'Abdullaah ibn Qu'uud
Fataawa Al-Lajnatud-Daaimah lil-buhuuthil-'Ilmiyyah wal-Iftaa Mjalada 11, Uk. 113, Swali Namba 2 ya Fatwa Namba 6178

0 Comments