Umuhimu Wa Tawhiyd Na Fadhila Zake

TAWHIDI:
A)Maana yake:
B)Umuhimu wake:
A)Tawhidi kilugha,ni neno la kiarabu lililo tokana na chimbuko:
Wahada, yuwahidu,tawhiidan:
Maana:amepwekesha,anapwekesha,upwekeshaji.

00-Umuhimu Wa Tawhiyd Na Fadhila Zake: Utangulizi

01-Umuhimu Na Fadhila Za Tawhiyd: Tawhiyd Ni Elimu Tukufu Na Bora Kabisa

02-Umuhimu Na Fadhila Za Tawhiyd: Tawhiyd Inahusiana Na Majina Mazuri Ya Allaah Na Sifa Zake

03-Umuhimu Na Fadhila Za Tawhiyd: Tawhiyd Ni Fitwrah (Maumbile Asili Ya Mwana Aadam)

04-Umuhimu Na Fadhila Za Tawhiyd: Tawhiyd Ni Ahadi Waliyofungamana Viumbe Wote Na Allaah Kabla Ya Kuzaliwa Kwao

05-Umuhimu Na Fadhila Za Tawhiyd: Allaah (Subhaanahu wa Ta'alaa) Mwenyewe Ameshuhudia Tawhiyd

06-Umuhimu Na Fadhila Za Tawhiyd: Tawhiyd Imethibitika Mwanzoni na Mwishoni Wa Uhai Wa Binaadamu

07-Umuhimu Na Fadhila Za Tawhiyd: Nguzo Tano Za Kiislamu Zimeanzia Na Neno La Tawhiyd:

08-Umuhimu Na Fadhila Za Tawhiyd: Tawhiyd Ni Lengo Kuu La Kuumbwa Wana Aadam Na Majini

09-Umuhimu Na Fadhila Za Tawhiyd: Aina Zote Tatu za Tawhiyd Zinaafikiana, Haiwezekani Kukosekana mojawapo

10-Umuhimu Na Fadhila Za Tawhiyd: Tawhiyd Ni Haki Yake Allaah (Subhaanahu Wa Ta'alaa)

11-Umuhimu Na Fadhila Za Tawhiyd: Neno La Tawhiyd Ni Miongoni Mwa Maneno Ayapendao Allaah Na Rasuli

12-Umuhimu Na Fadhila Za Tawhiyd: Vitabu Vya Mbinguni Vimeteremshwa Kuamrisha Tawhiyd

13-Umuhimu Wa Tawhiyd Na Fadhila Zake: Kauli Ya Tawhiyd Ndio Bora Kabisa Waliyotamka Rusuli Wote

14-Umuhimu Wa Tawhiyd Na Fadhila Zake: Tawhiyd Ni jambo La Kwanza Walolingania Rusuli Wote

15-Umuhimu Wa Tawhiyd Na Fadhila Zake: Rasuli (Swalla Allaahu ‘Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam) Alitilia Umuhimu Mkubwa Kuhusu Tawhiyd

16-Umuhimu Wa Tawhiyd Na Fadhila Zake: Ukilala Ukiamka Utamke Neno La Tawhiyd

17-Umuhimu Wa Tawhiyd Na Fadhila Zake: Tawhiyd Ndiyo Inayotenganisha Baina Ya Uislamu Na Ukafiri Au Baina Ya Muislamu Na Kafiri

18-Umuhimu Wa Tawhiyd Na Fadhila Zake: Kunyooka Katika Tawhiyd Ni Sababu Ya Kupata Husnul-Khaatimah

19-Umuhimu Wa Tawhiyd Na Fadhila Zake: Tawhiyd Ni Bora kuliko Mali Na Starehe Za Dunia, Neno La Tawhiyd Ni Zito Siku ya Qiyaamah

20-Umuhimu Wa Tawhiyd Na Fadhila Zake: Tawhiyd Inamuepushia Mtu Majanga Na Balaa

21-Umuhimu Wa Tawhiyd Na Fadhila Zake: Tawhiyd Ni Sharti Ya Kupata Shafaa’ah Ya Rasuli (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam)

22-Umuhimu Wa Tawhiyd Na Fadhila Zake: Tawhyd Ni Sharti Ya Kuingia Jannah

23-Umuhimu Wa Tawhiyd Na Fadhila Zake: Anayethibitisha Tawhiyd Ataepushwa Na An-Naar (Moto) Siku ya Qiyaamah

24-Umuhimu Wa Tawhiyd Na Fadhila Zake: Wanyama Na Alivyoumba Allaah Vinathibitisha Tawhiyd

25-Umuhimu Wa Tawhiyd Na Fadhila Zake: Ukitaka Mapenzi Ya Allaah, Thibitika Katika Tawhiyd

1 Comments