SHAIRI : NISIKUPENDE KWANINI

Ukiyaonja mapenzi
utaujuwa utamu
Ndipo utapoyaenzi
ukayaona adhimu
Nakupenda Mwenye enzi
Ilahi Mola Karimu
Nisikupende kwa nini
Nawe Umenikirimu


Nisikupende kwa nini
Ya Ilahi ya Karimu
Nawe umenithamini
kuniumba mwanadamu
Ukaniongeza shani
Kwa dini ya Isilamu
Nisikupende kwa nini
Nawe Umenikirimu


Meniumba insani
Mwanadamu alo huru
Ukanipa Qur ani
Ili iwe yangu nuru
Sasa nina kheri gani
Kama sijakushukuru
Kwa nini nisikupende
Nawe Umenikirimu


Rasuli ukamtuma
Ili aje nifundisha
Kila jambo lilo jema
Yote kanifahamisha
Akafanya kila hima
Risala kukamilisha
Kwa nini nisikupende
Nawe Umenikirimu


Akujuwaye yakini
Hawezi kuwa mjinga
Akamfata shetani
Na Wewe akakutenga
Kwani vyote ardhini
Asili yake mchanga
Kwa nini nisikupende
Nawe Umenikirimu


Umetuletea maji
Twanywa tukiona raha
Hujayafanya ujaji
Machungu yenye karaha
Ya Rabi ewe Mpaji
Tuzidishie furaha
Kwa nini nisikupende
Nawe Umenikirimu


Na mbingu ukaziumba
Kwa nyota ukazipamba
Na kisha ukaziremba
Zikapangika sambamba
Kama zimefungwa kamba
Hapana kinachoyumba
Nisikupende kwa nini
Nawe Umenikirimu


Wallahi tukiperemba
Kutizama utukufu
Tunaelewa ya kwamba
Ni kazi yako Latifu
Ni kazi yako Muumba
Ilo timu kamilifu
Nisikupende kwa nini
Nawe Umenikirimu


Neema zako ni nyingi
Ya Rabbi L arbabu
Umetupa mambo mengi
Hayana hata hesabu
Ewe Mpaji kwa wingi
Ewe wangu Mahabubu
Kwa nini nisikupende
Nawe Umenikirimu


Hewa hii tuvutayo
Moja ya Zako neema
Neema ambayo kwayo
Kukupenda ni lazima
Lau kama hatunayo
Uhai ungeyoyoma
Kwa nini nisikupende
Nawe Umenikirimu


Vyote ulitayarisha
Hata bado kutuumba
Mahitaji ya maisha
Bila hata kukuomba
Ukarimu usokwisha
Kutoka kwako Muumba
Kwa nini nisikupende
Nawe Umenikirimu


Ninakupenda Wallahi
Na Wewe Ndiye Shahidi
Pendo kwako likisihi
Ndipo nitapofaidi
Ninakupenda Ilahi
Na Mtume Muhamadi
Kwa nini nisikupende
Nawe Umenikirimu

0 Comments