NASAHA : UFAFANUZI WA UHATARI WA BAADHI YA MIHADHARAImeandaliwa na : Khalid Kutoka Mkoani Arusha : Masjid Taqwa

As salaam aleikum warahamatullah wabarakatuh ndugu zetu katika iymaan
Yanapotokea makubwa katika jamii ya kiislamu sisi kama waislamu ni jukumu letu kupeana nasaha na kurudishana katika mwenendo wa uislamu, katika siku za hizi karibuni waislamu tumeanza kushuhudia baadhi ya makundi mbalimbali yanayojihusisha na mihadhara yenye anuani zenye maudhui za kiislamu.

Lakini tunapofika katika mihadhara hiyo tunashuhudia mambo ambayo ni kinyume na anuani husika iliyotangazwa pia ni kinyume na matarajio ya waislamu waliohudhuria katika muhadhara huo, na ni kinyume na taratibu za mihadhara ya kiislamu, pia ni kinyume na mafundisho ya Uislamu.

Mfano wa mambo yanayofanyika katika mihadhara hiyo ni shirki, Allaah anasema katika 

Qur’an tukufu ( 9:17. Hawawi washirikina ndio wenye kufaa kuamirisha misikiti ya Mwenyezi Mungu, na hali wao wangali kuendelea na ukafiri wao, na wanautangaza khasa! Vitendo vyao washirikina havitiwi hisabuni, wala hawatolipwa thawabu kwavyo! Wao ni wenye kudumu Motoni Siku ya Kiyama. )

sheikh anaye hutubia huanza kufanya miujiza ya mizimu (yaani humloga mtuu kisha humtibu papo kwa papo) kisha husema ndio mafundisho ya uislamu Jambo ambalo si sahihi kwa mujibu wa mafundisho ya Dini yetu tukufu ya Uislamu,

Haifai kwa muislamu na viongozi wetu wanaotangaza dini yetu tukufu ya kiislamu , kutumia mihadhara kupotosha Ummah na badala ya kutangaza dini na Tawhiyd badala yake wamekuwa wakitangaza Tiba za madawa na miujiza ya kishirina na kisha kuitibu papo kwa papo, kwa njia ambazo si sahihi kwani wanakuwa wametoka katika lengo na mafndisho ya Uislamu katika mihadhara yao hiyo.

hali hii imeleta athari kubwa katika ummah kwa ujumla tumekuwa tukipokea jumbe mbalimbali kutoka kwa watu ambao ni waislamu na wasio waislamu wakitaka tuwapatie huduma ya tiba kama za masheikh hawa ambazo ni kinyume na mafundisho ya uislamu , jumbe hizo ni kama kumtumia mtu majini N.K

Ambapo utaratibu kama huo ni Haram na ni katika madhambi makubwa, Muislamu kutumia majini , mizimu na kutegemea chochote asiyekuwa Allaah. Lengo la nasaha hizi si kila muhadhara haufai lakini mihadhara ya namna hii haifai Kuhudhuria kwa mafundisho yake si katika njia ya uislamu, Mihadhara ya namna hii inaleta fitna na mkanganyika katika jamii ya kiislamu

Hivyo utakapohudhuria muhadhara na ukakuta viashiria vya shirki ni bora ukaondoka kwani hapo kuna hasira za Allaah katika mihadhara kama hiyo.

na Allaah ndiye Mjuzi

0 Comments