08-Fatwa: Anayeacha Swiyaam Ramadhwaan Juu Ya Kuwa Hapingi Kuwajibika Kwake

Anayeacha Swiyaam Ramadhwaan Juu Ya Kuwa Hapingi Kuwajibika Kwake
Shaykh Swaalih Al-Fawzaan (Hafidhwahu-Allaah)SWALI:

Mwenye kuacha Swiyaam ya Ramadhwaan lakini hapingi kuwajibika kwake je  anakufuru kwa hilo? 

JIBU:

Ndio. Vipi ataacha Swiyaam na wakati huo  hapingi? Vipi ataacha Swawm ya Ramadhwaan naye hana udhuru unaomruhusu ki-Shariy’ah ikiwa kweli hapingi?  Ameacha kwa kuwa anaona si waajib:

[Fataawa Ramadhwaan Shaykh Fawzaan] 

0 Comments