009-Swahiyh Fiqhis-Sunnah - Mlango Wa Twahara: Najisi Zinazosamehewa

Kuna kauli mbalimbali za Maulamaa kuhusu aina na kiasi cha najisi ambayo inaweza kuingia katika nguo au mahala au mwilini na inakuwa ni yenye kusamehewa.[1]  

Isipokuwa kidhibiti cha najisi zinazosamehewa ni (kuwepo) udharura, kuenea kwa wingi pamoja na kuwa ni vigumu kujikinga nayo, na kuwepo tabu na uzito mkubwa katika kuiondosha.

 
[1]   "Al-Fiqhu Al-Islaamy wa Adillatuhu" (169-177).

0 Comments