006-Du’aa Za Nabiy (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam): Kuomba Maghfirah Na Rahmah Kutokana Na Kujidhulumu Nafsi

Du’aa Za Nabiy (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam)

Kuomba Maghfirah Na Rahmah Kutokana Na Kujidhulumu Nafsi اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
Allaahumma inniy dhwalamtu nafsiy dhwulman kathiyraw-walaa yaghfirudh-dhunuwba illa Anta faghfirliy maghfiratam-min ‘indika warhamniy innaka Antal-Ghafuwrur-Rahiym

Ee Allaah, hakika nimedhulumu nafsi yangu dhuluma nyingi wala hakuna wa kughufuria madhambi isipokuwa Wewe, basi Nighufurie maghfirah kutoka Kwako na Nirehemu, hakika Wewe ni Mwingi wa Kughufuria Mwenye Kurehemu daima [Al-Bukhaariy, Muslim, At-Tirmidhiy, An-Nasaaiy, Ibn Maajah, Ahmad]

0 Comments