007-Du’aa Za Nabiy (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam): Kuomba Maghfirah Na Tawbah

Du’aa Za Nabiy (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam)

Kuomba Maghfirah Na Tawbah

اللَّهُمَّ أغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ ألتَّوَابُ  الْغَفُورُ
Allaahumma-ghfirliy watub ‘alayya innaka Antat-Tawwaabul-Ghafuwr
Ee Allaah nighufurie na nipokelee tawbah yangu, hakika Wewe ni Mwingi wa Kupokea Tawba,  Mwingi wa Kughufuria [Abuu Daawuwd, At-Tirmidhiy, An-Nasaaiy, Ibn Maajah Taz Majma’ Az-Zawaaid (10/113)]


0 Comments