020-Du’aa Za Nabiy (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam): Kuomba Hidaaya, Taqwa, Sitaha Na Kutosheka

Du’aa Za Nabiy (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam)

Kuomba Hidaaya, Taqwa, Sitaha Na Kutosheka
‏ اللَّهُمَّ إِنِّي أسْألُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى
Allaahumma inniy as-alukal-hudaa wat -ttuqaa wal ‘afaafa wal ghinaa

Ee Allaah hakika mimi nakuomba hidaaya na taqwa na sitaha (kujichunga) na kutosheka

[Muslim]

0 Comments