026-Du'aa Za Nabiy (Swalla-Allaahu 'Alayhi Wa Aalihi Wa Sallaam): Kuomba Kukithirishwa Mali Na Watoto Na Kubarikiwa

Du’aa Za Nabiy (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam)

Kuomba Kukithirishiwa Mali Na Watoto Na Kubarikiwaاللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالِي وَوَلَدِي وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَنِي وَأَطِلْ حَيَاتِي عَلىَ طَاعَتِكَ وَأَحْسِنْ عَمَلِي وَاغْفِرْلِي 

Allaahumma akhthir maaliy wa waladiy wa Baarikliy fiymaa a’twaytaniy.  Wa atwil hayaatiy ‘alaa twaa’atika wa ahsin ‘amaliy, waghfir-liy

Ee Allaah, ikithirishe mali yangu na watoto wangu, na nibarikie katika Uliyonipa

[Al-Bukhaariy, Muslim, At-Tirmidhiy, Ahmad – Du’aa ya Rasuli wa Allaah (صلى الله عليهوآله  وسلم ) kwa  Anas (رضي الله عنه]

Na nipe uhai mrefu niwe katika utiifu Wako, na boresha 'amali zangu na nighufurie

[Al-Bukhaariy katika Aadaab Al-Mufrad (653) na ameipa daraja Swahiyh Al-Albaaniy katika Silsilatul-Ahaadiyth Asw-Swahiyhah (2241)]

0 Comments