032-Du’aa Za Nabiy (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam): Kuomba Fadhila Na Rahmah Za Allaah

Du’aa Za Nabiy (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam)

Kuomba Fadhila Na Rahmah Za Allaah اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ  فَإِنَّهُ لاَ يَمْلِكُهاَ إِلاَّ أَنْتَ 

Allaahumma inniy as-aluka min-fadhwlika wa Rahmatika fainnahu laa yamlikuhaa illa Anta

Ee Allaah, hakika mimi nakuomba kutokana na fadhila Zako na Rahmah Zako, kwani hakuna anayezimiliki ila Wewe

[At-Twabaraaniy, Swahiyh Al-Jaami’ (1/404), As-Sisilatul-Ahaadiyth Asw-Swahiyhah (4/57)]


0 Comments