041-Du’aa Za Nabiy (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam): Kuomba Khulqa (Tabia) Njema

Du’aa Za Nabiy (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam)

Kuomba Khulqa (Tabia) Njema اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي

Allaahumma ahsanta khalqiy, fa ahsin khuluqiy

Ee Allaah, Umeboresha umbo langu, basi boresha khulqa (tabia) zangu.


[Ahmad na ameipa daraja ya Swahiyh Al-Albaaniy katika Irwaa Al-Ghaliyl (1/115)]

0 Comments