054-Du'aa Za Nabiy (Swalla-Allaahu 'Alayhi Wa Aalihi Wa Sallaam): Kinga Ya Tabia Ovu Na Matamanio, Matendo Na Maradhi

Du’aa Za Nabiy (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam)

Kuomba Kinga Ya Tabia Ovu Za Kuchukiza Na Matamanio,
Matendo Na Maradhi

 اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الاَخْلاَقِ وَالاَهْوَاءِ وَالاَعْمَالِ والأدْوَاءِ

Allaahumma jannibniy munkaraatil-akhlaaqi, wal ahwaahi, wal-a’maali, wal adwaai

Ee Allaah niepushe tabia ovu za kuchukiza na matamanio na na matendo, na maradhi

  
[Al-Haakim na kasema Swahiyh kwa sharti ya Muslim na ameikubali Adh-Dhahabiy.  Kitabus-Sunnah (13)  na ameipa daraja ya Swahiyh Al-Albaaniy]


0 Comments