071-Du'aa Za Nabiy (Swalla-Allaahu 'Alayhi Wa Aalihi Wa Sallaam): Hasbuna Allaahu Wa Ni'mal-Wakiyl: Allaah Anatutosheleza Muzuri Alioje Mdhamini...

Du’aa Za Nabiy (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam)

Hasbuna Allaah Wa Ni'mal-Wakiyl
Allaah Anatutosheleza Mzuri Aioje Mdhamini Anayetegemmewa Kwa Yote


  


حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
Hasbuna-Allaahu wa Ni’-mal-Wakiyl

Allaah Anatutosheleza, Mzuri Alioje Mdhamini Anayetegemewa kwa yote

 [Al-Bukhaariy  kutoka kwa Ibn ‘Abaas: “Ameisema Ibraahiym  ('Alayhis-Salaam) alipotupwa Motoni na ameisema Muhammad (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam)  waliposema (Suwrat A’Imraan 3: 173) ((“Hasbuna-Allaah! Allaah Anatutosheleza, Mzuri Alioje Mdhamini Anayetegemewa kwa yote.”)) 

0 Comments