Wadhakkir: Atakayesoma Suratul-Kahf kama ilivyoteremshwa atakuwa na mwangaza siku ya Qiyaamah


0 Comments