005-Hiswnul-Muslim: Du’aa Ya Kuvua Nguo

[9]
بِسْمِ الله
BismiLLaah

Kwa jina la Allaah[1] (ninavua).

[1]Hadiyth ya ‘Aliy bin Abiy Twaalib na Anas bin Maalik  (رضي الله عنهما) - At-Tirmidhiy (2/505) na wengineo na taz Al-irwaa Namba [50] na Swahiyh Al-Jaami’ (3/203)

0 Comments