008-Hiswnul-Muslim: Du’aa Ya Kabla Kutawadha
[12]

بِسْمِ الله
BismiLLaah

Kwa jina la Allaah[1]
[1]Hadiyth ya Abu Hurayrah na wengineo (رضي الله عنهم) Hadiyth kikamilifu ni:
((لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ))
((Hakuna Swalaah kwa asiyekuwa na wudhuu, na hakuna wudhuu kwa asiyeutajia  jina la Allaah)) - Abu Daawuwd, Ibn Maajah, Ahmad, na taz Irwaa Al-Ghaliyl (1/122)


0 Comments