Shaykh Fawzaan: Kuambizana ”Ramadhwaan Kariym” Haikuthibiti

Kuambizana ”Ramadhwaan Kariym” Haikuthibiti

 

Shaykh Swaalih Al-Fawzaan

 

 

 

 

SWALI:

 

Kauli kusema "Ramadhwaan Kariym". Je, Kariym si Allaah?

 

JIBU:

  
Hili halina asli. Kusema "Ramadhwaan Kariym" hili halina asli. Ama kusema "Ramadhwaan Shariyf", "Ramadhwaan Mubaarak", "Ramadhwaan ´Adhiym" haya maneno yamekuja katika Ahaadiyth. Hakuna ubaya. Ama Ramadhwaan Kariym hili sijui kama lina asli.

 

 
 [Al-Mawqi’ Ar-Rasmiy li Shaykh Swaalih bin Fawzaan  

0 Comments